PODZIĘKOWANIA DLA BREAD OF LIFE

„ Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić

żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem dziękuję

 

Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi dobrych, skromnych, pomagających nam bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla nas nieskończenie wiele.

Te słowa pełne wdzięczności kierujemy do Pana Marcina Łukaszuk Dyrektora Fundacji Bread of Life oddział w Długiej Goślinie, dzięki któremu pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej zyskały nową barwę. Bezinteresowne odmalowanie pomieszczeń przez podopiecznych Fundacji, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz trud wykonanej pracy, przyczyni się do poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz  obsługi naszych klientów.

 

Dziękujemy

                                              Kierownik oraz Pracownicy

                                              Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 61 812 22 31

e-mail:

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:
Telefon: 61 812 22 31
e-mail:


Zastępca Kierownika
Telefon: 61 812 22 31
Fax: 61 812 22 31
e-mail:


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 61 663 50 88
Fax: 61 663 50 88
e-mail:

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 61 8122-231 wew. 26

e-mail:

 

Klub Pracy
Telefon: 61 8122 231 wew. 23
Fax: 61 8122 231 wew. 23
e-mail:

 

 

Adresy e-mail pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

1

Magdalena

Olejniczak

m.olejniczak@ops-murowanagoslina.pl

61 8122-231

wew. 26

2

Monika

Kantorska

m.kantorska@ops-murowanagoslina.pl

61 8122-231

wew. 22

3

Izabela

Domasik

i.domasik@ops-murowanagoslina.pl

61 8122-231

wew. 22

4

Anna

Ryszka

a.ryszka@ops-murowanagoslina.pl

61 8122-231

wew. 26

5

Agnieszka

Statucka

a.statucka@ops-murowanagoslina.pl

61 8122-231

wew. 26

6

Renata

Dziamska

r.dziamska@ops-murowanagoslina.pl

61 8122-231

wew. 23

7

Joanna

Janecka

j.janecka@ops-murowanagoslina.pl

61 8122-231

wew. 21

8

Łukasz

Nowak

l.nowak@ops-murowanagoslina.pl

61 8122-231

wew. 21

9

Grażyna

Rakowicz

g.rakowicz@ops-murowanagoslina.pl

61 8122-231

wew. 21

10 Hanna Mazurkiewicz

61 8122-231

wew. 23

11 Celina Szkatulska

c.szkatulska@ops-murowanagoslina.pl

61 8122-231 wew. 21